Nieuws

24 May

Privacyverklaring

Privacyverklaring


In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar en de NVM omgaan met uw gegevens. Welke gegevens worden door NVM-makelaars vastgelegd? U verkoopt of verhuurt uw woning Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast: • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde • foto’s en video’s van de woning • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht • wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt U bent op zoek naar een andere woning Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast: • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen • gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling • wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een NVM-makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen: • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres • gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum • de reden van koop of huur • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling • gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs • overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt Waar gebruiken NVM-makelaars deze gegevens voor? U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning Uw NVM-makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: • om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt) • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw makelaarskantoor. U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar De NVM-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren NVM-uitwisselingssysteem De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen. Over de NVM De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein. Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd? Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor. Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor? De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland. Toegang tot gegevens NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan: • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt • universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio) Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen. Beveiliging en bewaartermijn Uw NVM-makelaar en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. Inzage, correctie en verwijdering Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Vragen? Uw NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw eigen NVM-makelaar. Klachten? Mocht u er met uw NVM-makelaar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen.

lees meer

05 Jan

Koopwoningen gezocht!

Wij zoeken:


Koopwoningen in alle prijsklassen !!


Geachte lezer,


De huizenmarkt is volop in beweging. Dit merken wij aan het snel stijgende aantal verkopen van huizen uit onze portefeuille. En we verwachten komende periode nog meer woningen te kunnen verkopen, mede door de lage rente!!


Dus zijn we op zoek naar nieuwe woningen, naar nieuwe opdrachtgevers! Maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak, dan praten we u bij over de woningmarkt en ontvangt u bovendien een gratis waarde-certificaat van uw huis!


 


Meer weten over deze actie, kijk op www.bakker-berkman.nl


Afspraak maken? Bel 010-5013177 of mail naar info@bakker-berkman.nl


Bakker & Berkman NVM Makelaars & Taxateurs, altijd actief!!


 

lees meer

03 Jan

Belastingvrij schenken

Wilt u uw kind, kleinkind of een andere naaste helpen bij het kopen van een woning, het uitvoeren van een verbouwing of bij het aflossen van een hypotheek of restschuld? Dat is met ingang van 1 januari 2017 nog makkelijker. De Belastingdienst heeft het bedrag dat u belastingvrij mag schenken voor de eigen woning namelijk verhoogd tot € 100.000,-.


 


 


 


 


Kon u in 2016 nog maximaal € 53.016,- belastingvrij schenken, per 1 januari 2017 is dat bedrag opgehoogd tot een ton. Dat kan in sommige gevallen ruim 10% belasting schelen over het geschonken bedrag, in enkele gevallen zelfs veel meer.


Ook geldt de vrijstelling niet langer alleen voor uw eigen kind(eren). U mag vanaf 2017 ook schenken aan kleinkinderen, familieleden, en zelfs aan personen met wie u geen familierelatie heeft.


De ontvanger van de schenking profiteert op twee manieren: • Deze is geen schenkingsbelasting verschuldigd.

 • De hypotheek wordt lager en daarmee de maandelijkse lasten.


Ook heeft u zelf voordeel omdat u na de schenking minder belasting in box 3 van de inkomstenbelasting betaalt.


Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? De ontvanger van de schenking moet voldoen aan de volgende voorwaarden: • U bent tussen de 18 en 40 jaar.

 • U gebruikt het bedrag van de schenking voor:

  • aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning

  • aflossing van uw eigenwoningschuld

  • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning

  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming
Als u in voorgaande jaren al eens gebruik gemaakt heeft van de vrijstellingsregeling bij schenking, dan geldt er een overgangsregeling.


Wilt u meer weten over schenking, in combinatie met een huis? Neem dan contact op met een NVM-makelaar. Hij adviseert u graag wat u in uw situatie het beste kunt doen. Goed gevoel. NVM.

lees meer

05 Apr

NHG-grens dit jaar niet verlaagd

NHG-kostengrens blijft €245.000 - 29-3-2016


 

 

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op € 245.000. Hierover heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de NHG, overeenstemming bereikt met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. In het licht van de gestegen huizenprijzen wordt de verlaging van de kostengrens per 1 juli naar € 225.000 niet doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2017 wordt de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

Goed nieuws voor huizenkopers

Dat de kostengrens niet daalt, is goed nieuws voor huizenkopers. Zij kunnen voor de aankoop van een woning met een prijs tot € 231.132 blijven profiteren van de voordelen van een lening met NHG: een verantwoorde en betaalbare hypotheek met minder financiële risico’s.

Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW licht toe: “Een eigen huis moet bereikbaar blijven voor zo veel mogelijk mensen. NHG is er voor mensen die geen hoog inkomen hebben, maar wel op een verantwoorde manier een woning willen kopen. Met NHG durft ook de bank de financiering aan en krijgen deze mensen de mogelijkheid om een woning aan te kopen. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, worden de rentetarieven voor deze huizenkopers voordeliger, en hun maandlasten lager.”

Gemiddelde huizenprijs

De kostengrens werd in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot € 350.000 om de woningmarkt een impuls te geven. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs weer afgebouwd. De verlaging naar € 225.000 per 1 juli 2016 was de laatste geplande stap, waarna jaarlijks de kostengrens vastgesteld zou worden op basis van de gemiddelde huizenprijs.

In februari van dit jaar was de gemiddelde huizenprijs volgens het Kadaster € 234.830. Dat is hoger dan de maximale prijs van € 231.132 die bij een kostengrens van € 245.000 mogelijk is. (Bij een NHG-hypotheek wordt standaard rekening gehouden met bijkomende kosten).

Als de kostengrens naar € 225.000 zou gaan, zou de maximale prijs per 1 juli € 212.264 zijn geworden. Dat is ruim onder de gemiddelde huizenprijs van februari. De huidige kostengrens van € 245.000 sluit dus beter aan bij de gemiddelde huizenprijs. Hierdoor blijft verantwoorde financiering van de aanschaf, verbetering of behoud van een eigen woning mogelijk. Daarom is het WEW in overleg getreden met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en is besloten van de verlaging per 1 juli 2016 af te zien.

NHG-grens vanaf 2017

De grens om in aanmerking te komen voor NHG wordt vanaf januari 2017, net als voor 2009 het geval was, jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De nieuwe methodiek wordt opgenomen bij de NHG Voorwaarden & Normen 2017, die in het najaar bekend worden gemaakt. 

 

BRON: www.nhg.nl
lees meer

29 Oct

Het is fijn wonen in Poortugaal

Poortugaal: Dorps, maar niet klef..


Ze kennen hun buren bij naam. Poortugaalers weten vaak nog wel wat meer van hun straatgenoten. Een kop koffie drinken, de boodschappen doen, mee-eten, het kan allemaal in het dorp onder de rook van Rotterdam: 'Maar we lopen de deur niet bij elkaar plat.'


Welkom, welcome, welkom! Een tuin in de Poortugaalse wijk Valckesteyn is niet compleet zonder een welkomstbord. Met beschilderde dakpannen, teksten op gevlochten harten naast de deur én met houten letters in het raam wordt iedereen van alle kanten warm onthaald.


Het welkomstbordje was een van de eerste daden van Joyce Kok (27) toen ze bij haar vriend introk. De boodschap 'you're welcome' maakt het bistro-setje samen met een mandje bloeiende heide compleet. 'Gewoon gezellig. Toen ik hetzelfde bordje een paar huizen verderop ook zag staan, dacht ik eerst dat ze de mijne gestolen hadden. Ik ben kennelijk niet de enige die het leuk vind staan.'

Poortugaalers waarderen hun woonplaats in het Grote Buurtonderzoek van het AD met een 8,1, een van de hoogste cijfers voor in de regio. Het Midden-Delflandse  dorp Maasland scoort nog ietsjes hoger, maar in het Rotterdamse is Poortugaal een oase van tevredenheid.

Poortugaalers  gaan opvallend goed met hun dorpsgenoten om. 85 procent kent zijn buren bij de voornaam. De omgang met elkaar gaat vaak veel verder. De buurman van Dinie van Leeuwen eet geregeld mee. Hij woont alleen en een extra maaltijd is zo gemaakt, redeneert de geboren Schiedamse: 'En hij is weer heel handig met computers, dat komt ons weer goed van pas.'

Van Leeuwen (61) viel niet eens zo zeer voor het dorp rustiek gelegen aan de Oude Maas onder de rook van Rotterdam, maar voor het huis. Vijftien jaar geleden wilden zij en haar man na jaren huren in Capelle aan den IJssel, nu eens een koopwoning hebben. Ze viel voor het ontwerp, de nabijheid van het metrostation gaf de doorslag. Ze heeft nooit getwijfeld. De fijne buurt is een meevaller. 'Als er iets is, weten we elkaar te vinden.'

Startkabels
Alsof hij de betrokkenheid in de buurt wil onderstrepen, komt net op dat moment een buurman startkabels terugbrengen, die hij even daarvoor van Van Leeuwen heeft geleend. 'Ik zag zijn lampen vannacht branden, maar durfde op dat tijdstip niet meer aan te bellen. Gelukkig kan ik hem zo toch helpen.'

Met alle liefde geeft Van Leeuwen plantjes water bij vakantiegangers of haalt ze even een boodschap voor een van haar buren. Van de buurtbarbecue is ze dan weer niet zo. Daar houden ze gelukkig geen van allen van in haar straat. 'We hoeven echt niet de deur bij elkaar plat te lopen. Zoals het nu is, is het goed.'

Ook al zo tevreden is Gommert Groeneveld (67) in het 'oude dorp' van Poortugaal. Uit zijn hoofd somt hij achter elkaar op wie waar woont in zijn buurtje aan de Waalstraat.

Zijn burenopsomming telt opvallend veel alleenstaande vrouwen en die weten de gepensioneerde koelcontainermonteur Gommert allemaal te vinden voor het ophangen van schilderijen of het plaatsen van een schutting. 'Ik doe dat graag,  als het maar geen verplichting wordt.'

Ruim dertig jaar resideert hij in de Waalstraat met  zijn Anneke (64). Toen waren ze het jonge stel: 'Buren klaagden dat we te laat naar bed gingen of teveel herrie maakten,' herinnert Gommert zich nog goed de entree in het buurtje vlakbij het historische centrum: 'We kwamen hier wonen omdat ons vorige huisje in Poortugaal echt te klein was geworden voor ons met onze twee meiden. Dat was ook een leuk buurtje, hoor. Als de huisjes niet zo klein waren, zouden we daar zijn gebleven. Met alle buren van toen hebben we nog contact. Ze zijn allemaal in Poortugaal blijven wonen. Alleen eentje is overleden.'

De tijden dat Gommert en Anneke met hun jeugdige levenswandel de wrevel van de Waalstraat op hun hals haalden, liggen alweer decennia achter ze. Ze zijn opa en oma en behoren tot de oudsten: 'Met iedereen in de straat gaan we leuk om. We passen op elkaars huizen in vakantietijd. Af en toe wordt er koffie gedronken, maar we lopen de deur niet bij elkaar plat.'

Stilte
Gommert, geboren in de Poortugaalse polder, moest wennen aan het vele verkeer in het dorp. Zijn vrouw Anneke woonde eerder in Vlaardingen en Hoogvliet en had juist moeite met de stilte. Nu zijn ze vastbesloten om oud te worden in de Waalstraat. 'Zolang ik de trap nog op kan, blijf ik hier.'

De buren hoeven hem dan niet naar boven en beneden te helpen, bezweert hij. 'Af en toe buren helpen die ziek zijn, doe ik graag, maar niet elke dag. Het moet geen verplichting worden. Ik maak wel eens grappen dat wij straks als wij oud zijn in de garage van mijn dochter trekken. Ik moet er niet aan denken.'

Gommert vervolgt serieus: 'Wij gaan het niet meemaken, maar de zorgvoorzieningen worden minder en ik ben wel bang dat dit wel de toekomst kan zijn van de generatie van mijn dochters.' Zijn dochters wonen allebei in de buurt, in Poortugaal en Hoogvliet. 'Als de kinderen oppas nodig hebben, zijn wij in de buurt.'

Het mag geen verplichting worden, benadrukt Gommert opnieuw. 'Ik bepaal graag zelf hoe mijn dagen eruit ziet.'


 Bron: Ad.nl, artikel van 14 oktober 2014

lees meerNVM nieuws

© 2003-2019 Bakker & Berkman NVM Makelaars & Taxateurs B.V.
Alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden | Privacy verklaring
Website door OGonline