Nieuws

12 Apr

We zijn verhuisd!

Wij zijn u graag van dienst vanuit ons nieuwe kantoor aan de Waalstraat 2-B te Poortugaal!

lees meer

14 Feb

Wij gaan verhuizen!

WIJ GAAN VERHUIZEN!


 


In 1995, alweer bijna 25 jaar gelegen, zijn we met ons kantoor neergestreken in de winkel van de familie Groenendijk aan de Dorpsstraat 69 te Poortugaal, destijds een gerespecteerde en alom bekende winkel, om vanuit die plek een makelaardij te beginnen. Dat lukte prima en met de nodige ups en downs hebben we een mooi bedrijf weten neer te zetten. Dat had natuurlijk niet gekund zonder al onze gewaardeerde cliënten al die jaren en daar zijn we enorm dankbaar voor! Wat is het geheim? Niet bijzonders feitelijk; kundig  en eerlijk zijn, hard werken tegen een eerlijke beloning.


Sinds die tijd is er veel veranderd in Albrandswaard. Er zijn veel woningen bijgekomen, de gemeente is flink gegroeid! Ook de winkelcentra van Rhoon en Poortugaal zijn gemoderniseerd. Met name in Poortugaal zien we dat het winkelcentrum aan het verschuiven is, zéker wanneer het Hart van Poortugaal gebouwd gaat worden in 2020 met eigentijdse winkels en appartementen.


Wat anno 2019 een markant punt is in het Dorp is het multifunctionele en stijlvolle gebouw De Portugale, gerealiseerd in 2005 en huisvest naast 17 mooie appartementen al weer jaren de Plus, diverse andere winkels en dienstverlening. Een van de opvallende dienstverleners  is de Hypotheekshop van Arno van der Schans. Ooit tezamen begonnen in het dorp en na vele jaren te hebben samenwerkt vanuit onze eigen vestigingen willen we met deze onderneming komende jaren onze krachten bundelen. Daarom nemen we onze intrek het mooie kantoor aan Waalstraat per 1 maart van dit jaar. We u kunnen u van dienst zijn op gebied van kopen en verkopen van woningen en bedrijven, taxaties en natuurlijk hypotheken. We hopen u als vanouds te mogen begroeten in ons nieuwe onderkomen zoals we dat met genoegen deden –bijna 25 jaar- aan de Dorpsstraat 69 te Poortugaal!! Tot ziens!


Team Bakker & Berkman NVM makelaars & Taxateurs

lees meer

24 May

Privacyverklaring

Privacyverklaring


In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar en de NVM omgaan met uw gegevens. Welke gegevens worden door NVM-makelaars vastgelegd? U verkoopt of verhuurt uw woning Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast: • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde • foto’s en video’s van de woning • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht • wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt U bent op zoek naar een andere woning Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast: • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen • gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling • wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een NVM-makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen: • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres • gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum • de reden van koop of huur • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling • gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs • overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt Waar gebruiken NVM-makelaars deze gegevens voor? U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning Uw NVM-makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: • om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt) • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw makelaarskantoor. U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar De NVM-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren NVM-uitwisselingssysteem De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen. Over de NVM De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein. Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd? Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor. Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor? De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland. Toegang tot gegevens NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan: • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt • universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio) Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen. Beveiliging en bewaartermijn Uw NVM-makelaar en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. Inzage, correctie en verwijdering Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Vragen? Uw NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw eigen NVM-makelaar. Klachten? Mocht u er met uw NVM-makelaar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen.

lees meerNVM nieuws

© 2003-2019 Bakker & Berkman NVM Makelaars & Taxateurs B.V.
Alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden | Privacy verklaring
Website door OGonline